ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นด้านการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางอุไรวรรณ สิงห์ชา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2562,17:23  อ่าน 249 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเหรียญทองแดง เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การศึกษาเอกชนจังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่ออาจารย์ : นางอุไรวรรณ สิงห์ชา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2562,17:22  อ่าน 236 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นด้านการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางอุไรวรรณ สิงห์ชา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2562,17:18  อ่าน 223 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นด้านการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นางอุไรวรรณ สิงห์ชา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2562,17:17  อ่าน 263 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นด้านการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางอุไรวรรณ สิงห์ชา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2562,17:16  อ่าน 230 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นด้านการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นางอุไรวรรณ สิงห์ชา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2562,17:13  อ่าน 230 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นด้านการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางอุไรวรรณ สิงห์ชา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2562,17:12  อ่าน 224 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินตนเองของครู (SAR) ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นายกิติศักดิ์ โพธิ์ลังกา
ตำแหน่ง : ครูคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2562,14:05  อ่าน 1684 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนแข่งขันวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นายชัยมงคล ภูโกสัย
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2562,09:18  อ่าน 254 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูชัยมงคล ภูโกสัย
ชื่ออาจารย์ : นายชัยมงคล ภูโกสัย
ตำแหน่ง : งานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยม/ครูคอมพิวเตอร์มัธยม
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2562,09:05  อ่าน 280 ครั้ง
รายละเอียด..