ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินตนเองของครู (SAR) ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นายกิติศักดิ์ โพธิ์ลังกา
ตำแหน่ง : ครูคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2562,13:20  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นด้านการปฏิบัติการสอน เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นายกิติศักดิ์ โพธิ์ลังกา
ตำแหน่ง : ครูคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2562,13:04  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นด้านครูอุทิศตนด้านประโยชน์ส่วนรวม เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นายกิติศักดิ์ โพธิ์ลังกา
ตำแหน่ง : ครูคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2562,13:04  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นด้านการปฏิบัติการสอน เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นายกิติศักดิ์ โพธิ์ลังกา
ตำแหน่ง : ครูคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2562,13:03  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นด้านครูอุทิศตนด้านประโยชน์ส่วนรวม เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นายกิติศักดิ์ โพธิ์ลังกา
ตำแหน่ง : ครูคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2562,12:59  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นด้านการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นายกิติศักดิ์ โพธิ์ลังกา
ตำแหน่ง : ครูคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2562,12:58  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฌาลิสา ประหา
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.5/2
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2562,12:35  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฌาลิสา ประหา
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.5/2
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2562,12:35  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นายปณิธิศร์ แพงคำ
ตำแหน่ง : ครูคู่ชั้น ป.3/2
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2562,11:59  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นายปณิธิศร์ แพงคำ
ตำแหน่ง : ครูคู่ชั้น ป.3/2
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2562,11:58  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..