ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินตนเองของครู (SAR) ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นายกิติศักดิ์ โพธิ์ลังกา
ตำแหน่ง : ครูคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2562,14:05  อ่าน 1802 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนแข่งขันวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นายชัยมงคล ภูโกสัย
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2562,09:18  อ่าน 292 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูชัยมงคล ภูโกสัย
ชื่ออาจารย์ : นายชัยมงคล ภูโกสัย
ตำแหน่ง : งานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยม/ครูคอมพิวเตอร์มัธยม
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2562,09:05  อ่าน 323 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นด้านการปฏิบัติการสอน เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นายกิติศักดิ์ โพธิ์ลังกา
ตำแหน่ง : ครูคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2562,13:20  อ่าน 246 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นด้านครูอุทิศตนด้านประโยชน์ส่วนรวม เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นายกิติศักดิ์ โพธิ์ลังกา
ตำแหน่ง : ครูคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2562,13:04  อ่าน 252 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นด้านการปฏิบัติการสอน เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นายกิติศักดิ์ โพธิ์ลังกา
ตำแหน่ง : ครูคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2562,13:04  อ่าน 272 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นด้านครูอุทิศตนด้านประโยชน์ส่วนรวม เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นายกิติศักดิ์ โพธิ์ลังกา
ตำแหน่ง : ครูคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2562,13:03  อ่าน 247 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นด้านครูอุทิศตนด้านประโยชน์ส่วนรวม เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นายกิติศักดิ์ โพธิ์ลังกา
ตำแหน่ง : ครูคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2562,12:59  อ่าน 234 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นด้านการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นายกิติศักดิ์ โพธิ์ลังกา
ตำแหน่ง : ครูคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2562,12:58  อ่าน 252 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางฌาลิสา แพงคำ
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.5/2
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2562,12:35  อ่าน 281 ครั้ง
รายละเอียด..