ผู้บริหาร

บาทหลวง ดร. เชาวฤทธิ์ สาสาย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถานที่และสื่อการเรียนของโรงเรียนมีความพร้อมในการเรียนการสอนหรือไม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
ผลงานนักเรียน
ผลการสอบ onet วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม
นักเรียนที่สอบOnet 100 คะแนน
รายละเอียดผลงาน
ผลการสอบ onet วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม  เป็นนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2560,15:39   อ่าน 62 ครั้ง