โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
76 ม.1 ถ.รอบเมือง  ตำบลรอบเมือง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
เบอร์โทรศัพท์ 043-512805
ผู้บริหาร

บาทหลวง ดร. เชาวฤทธิ์ สาสาย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถานที่และสื่อการเรียนของโรงเรียนมีความพร้อมในการเรียนการสอนหรือไม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ผลการสอบ onet วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม
ชื่อนักเรียน : นักเรียนที่สอบOnet 100 คะแนน
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2560,15:39   อ่าน 34 ครั้ง