ประกาศการจัดชั้นเรียน(นักเรียน) ปีการศึกษา 2566
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 299) 02 พ.ค. 66
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 229) 02 พ.ค. 66
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 303) 02 พ.ค. 66
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 602) 02 พ.ค. 66
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 326) 02 พ.ค. 66
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 462) 02 พ.ค. 66
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 198) 02 พ.ค. 66
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 183) 02 พ.ค. 66
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 165) 02 พ.ค. 66
ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 121) 02 พ.ค. 66
ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 112) 02 พ.ค. 66
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 228) 02 พ.ค. 66
ระดับอนุบาลปีที่ 3 (อ่าน 82) 02 พ.ค. 66
ระดับอนุบาลปีที่ 2 (อ่าน 99) 02 พ.ค. 66
ระดับอนุบาลปีที่ 1 (อ่าน 122) 02 พ.ค. 66