ประกาศผลการเรียนอนุบาล ปีการศึกษา 1/2565
ระดับอนุบาล 1 (อ่าน 2853) 14 ต.ค. 65
ระดับอนุบาล 2 (อ่าน 2450) 14 ต.ค. 65
ระดับอนุบาล 3 (อ่าน 2403) 14 ต.ค. 65
IEP ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อ่าน 1006) 14 ต.ค. 65
IEP ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อ่าน 1121) 14 ต.ค. 65
IEP ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อ่าน 1148) 14 ต.ค. 65