วีดีโอ/VDO
วัยใสใส่ใจเพศวิถี ประถมศึกษา (อ่าน 242) 09 ม.ค. 62
มิวสิคโครงการเพศวิถี เพลงรักเมื่อพร้อม (อ่าน 215) 08 ม.ค. 62
การแสดงวันคริสมาสต์ 2018 ชุดที่ 1 (อ่าน 206) 21 ธ.ค. 61
การแสดงวันคริสมาสต์ 2018 ชุดที่ 2 (อ่าน 283) 21 ธ.ค. 61
การแสดงวันคริสมาสต์ 2018 ชุดที่ 3 (อ่าน 255) 21 ธ.ค. 61
การแสดงวันคริสมาสต์ 2018 ชุดที่ 4 (อ่าน 265) 21 ธ.ค. 61
การแสดงวันคริสมาสต์ 2018 ชุดที่ 5 (อ่าน 306) 21 ธ.ค. 61
วีดีทัศน์ รร พระกุมารร้อยเอ็ด61 (อ่าน 570) 13 มิ.ย. 61
การแสดงวันภาษาไทย ห้อง 303 (อ่าน 1024) 19 ส.ค. 60
การแสดงวันภาษาไทย ห้อง 302 (อ่าน 973) 19 ส.ค. 60
การแสดงวันภาษาไทย ห้อง 301 (อ่าน 957) 19 ส.ค. 60
การแสดงวันภาษาไทย 60 ชุด สยามเมืองยิ้ม (อ่าน 1092) 09 ส.ค. 60
เพลงขอขมาบูชาครู (อ่าน 1499) 13 มิ.ย. 60
ภาพยนตร์สั้น ด้วยสองมือ (อ่าน 1100) 31 พ.ค. 60
ภาพยนตร์สั้น แตกต่างแต่ไม่แตกแยก (อ่าน 634) 31 พ.ค. 60
เพลงมาร์ชโรงเรียน (อ่าน 693) 31 พ.ค. 60