ผู้บริหาร

บาทหลวง ดร. เชาวฤทธิ์ สาสาย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถานที่และสื่อการเรียนของโรงเรียนมีความพร้อมในการเรียนการสอนหรือไม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
วีดีโอ/VDO
เพลงขอขมาบูชาครู (อ่าน 69) 13 มิ.ย. 60
ภาพยนตร์สั้น ด้วยสองมือ (อ่าน 73) 31 พ.ค. 60
ภาพยนตร์สั้น แตกต่างแต่ไม่แตกแยก (อ่าน 71) 31 พ.ค. 60
เพลงมาร์ชโรงเรียน (อ่าน 65) 31 พ.ค. 60