ผู้บริหาร

บาทหลวง ดร. เชาวฤทธิ์ สาสาย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถานที่และสื่อการเรียนของโรงเรียนมีความพร้อมในการเรียนการสอนหรือไม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
วีดีโอ/VDO
ภาพยนตร์สั้น ด้วยสองมือ
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2560,15:20   อ่าน 72 ครั้ง