ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าโครงการ (Talented Program) ประจำปี

ด้วยโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  ระดับประถมศึกษา  ได้สอบคัดเลือกนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3  เพื่อเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ  (Talented  Program)  เมื่อวันวันพุธที่  12  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563  ที่ผ่านมา

ดังนั้น  ทางโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดจึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ  (Talented  Program)  ดังต่อไปนี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2563,00:00   อ่าน 254 ครั้ง