ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งSingapore and Asian Schools Math Olympiad 2019
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ประถม) ได้มีการมอบรางวัลการแข่งขันโดยได้รับเกียรติจาก ซิสเตอร์ ดร. อรนุช หอมจันทร์เป็นผู้มอบรางวัลตามรายการดังนี้ 
- การแข่งSingapore and Asian Schools Math Olympiad 2019     
1.ด.ช.ภาณุศร จึงสวัสดิ์มีชัย ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                      
2. ด.ช. นพกร  จึงสวัสดิ์มีชัย ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
- การแข่งขัน Hong Kong International Mathematical Olympiad
1. ด.ญ. ปิยะนาฏ จึงสวัสดิ์มีชัย ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ระดับชั้นอนุบาล 3
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2562,00:00   อ่าน 567 ครั้ง