ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านคัดเลือกเพื่อรับทุนมัทธิว ประเภทความสามารถพิเศษ (ฟุตบอล)
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนกีฬาฟุตบอล ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการสอบครูคณิตศาสตร์ อัตราทดแทน ปีการศึกษา 2563
ประกาศรับสมัครครูคณิตศาสตร์ 2/2563 กรณีทดแทน
รับสมัครครูคณิตศาสตร์ กรณีพิเศษ ทดแทนอัตราที่ว่าง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2562
ประกาศผลการสอบครูโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด อัตรากำลังทดแทน
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ปี 2564
ประกาศผลการเข้าเพื่อเป็นครูโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด (เพิ่มเติมสาขาวิชาคณิตศาสตร์)
ตารางการประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) ป.1 และตารางประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ป.3
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประชาสัมพันธ์ส่งคลิปวีดีโอ
สทศ. กำหนดตารางการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563
มาตรการความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การจำหน่ายหนังสือแบบเรียนประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศผลการสอบครูโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2563
ประกาศกำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่1/2563 และการจำหน่ายแบบเรียน(หนังสือเรียน)
ประกาศผลสอบผู้เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 ระดับประถมศึกษา
เลื่อนการเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนมัทธิว ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษ (ฟุตบอล)
ประกาศมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าโครงการ (Talented Program) ประจำปี
ประกาศผลสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ PK GENIUS ครั้งที่ 1
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ประกาศผลสอบนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563
ใบสมัครเรียน ต่อทุกระดับ ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลรางวัลฉลากบัตรลุ้นโชคการกุศล 2563
ประกาศผลสอบ ระดับมัธยมศึกษา
การแข่งSingapore and Asian Schools Math Olympiad 2019