ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบ2
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2566 รอบ 2
ประกาศผลสอบคัดเลือกครูโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนมัทธิว ประเภทความสามารถพิเศษ (ดนตรี)
กำหนดการสอบคัดเลือกครูโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2566
ประผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)
ประกาศผลทุนมัทธิว ความสามารถพิเศษด้านฟุตบอล ปีการศึกษา 2566
ประกาศรับสมัครบุคลากรครู ปีการศึกษา 2566
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โครงการ Talented Program ประจำปีการศีกษา 2566
ประกาศรับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2566
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับประถมศึกษา (วันเสาร์ที่ 4 ก.พ.2566)
ประกาศการปิดเรียน กรณีพิเศษ ตามเอกสารที่แนบมา
ประกาศผลการออกรางวัลลุ้นโชค เพื่อสมทบทุนการศึกษานักเรียน ปี2565
ประกาสผลการสอบคัดเลือกครู ปีการศึกษา 2/2565
ประกาศโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด เรื่อง ห้ามกัญชาหรือกัญชง
ค่ายอบรมฟุตบอล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
ประกาศรับสมัครครูผู้สอน ประจำปี 2565
ขอความร่วมมือให้ ให้นักเรียนเข้ารับวัคซีน โควิด 19
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูโรงเรียนพระกุมาร ตำแหน่ง ครูภาษาต่างประเทศ
ประกาศ นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปี2565 รอบ2
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนมัทธิวประเภทผู้มีความสามารถพิเศษ (ฟุตบอล)ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (รอบที่1)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2565
ประกาศ เลื่อนการเรียนปรับพื้นฐาน ภาคฤดูร้อน ระดับ ปฐมวัย และ ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประจำปีการศึกษา 2565
กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565
ประกาศผลรางวัลบัตรลุ้นโชค ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน