ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบ ระดับมัธยมศึกษา
การแข่งSingapore and Asian Schools Math Olympiad 2019
ทีมฟุตบอลรุ่นอายุ 16 ปี ได้แชมป์ระดับภาค
ประกาศผลสอบครูในเครือสังฆมณฑลอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562
กำหนดการสอบคัดเลือกครู ปี 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครู ปี 2562
ประกาศผลสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษา รอบ2
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก มัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบ 2
ประกาศรายชื่ีอนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ มัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบ 2
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ในระดับ มัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ในระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบ 2
ประกาศนักเรียนที่ได้ทุนการศึกษา ด้านความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี
ประกาศนักเรียนที่ได้ทุนการศึกษา ด้านความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้มีความสาม
รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่รอบ 2
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ประถมศึกษาปีที่ 1-6
รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูโรงเรียนในเครือคาทอลิก สังฆมลฑลอุบลราชธานี ประจาปีการศึกษา 2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (รอบ2) ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักเรียน-รอบ2-ม.1และม.4 2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 แผนห้องเรียน แผน-ปกติ
ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 แผนห้องเรียน IEP
รายชื่อนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อ-ม.1-ม.6
ประกาศผลสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศผลสอบ โครงการ Talented ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 แผนห้องเรียนปกติ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 แผนห้องเรียน IEP