ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบครูโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด อัตรากำลังทดแทน
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2562
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ปี 2564
ประกาศผลการเข้าเพื่อเป็นครูโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด (เพิ่มเติมสาขาวิชาคณิตศาสตร์)
ตารางการประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) ป.1 และตารางประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ป.3
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประชาสัมพันธ์ส่งคลิปวีดีโอ
สทศ. กำหนดตารางการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563
มาตรการความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การจำหน่ายหนังสือแบบเรียนประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศผลการสอบครูโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2563
ประกาศกำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่1/2563 และการจำหน่ายแบบเรียน(หนังสือเรียน)
ประกาศผลสอบผู้เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 ระดับประถมศึกษา
เลื่อนการเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนมัทธิว ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษ (ฟุตบอล)
ประกาศมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าโครงการ (Talented Program) ประจำปี
ประกาศผลสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ PK GENIUS ครั้งที่ 1
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ประกาศผลสอบนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563
ใบสมัครเรียน ต่อทุกระดับ ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลรางวัลฉลากบัตรลุ้นโชคการกุศล 2563
ประกาศผลสอบ ระดับมัธยมศึกษา
การแข่งSingapore and Asian Schools Math Olympiad 2019
ทีมฟุตบอลรุ่นอายุ 16 ปี ได้แชมป์ระดับภาค
ประกาศผลสอบครูในเครือสังฆมณฑลอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562
กำหนดการสอบคัดเลือกครู ปี 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครู ปี 2562
ประกาศผลสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษา รอบ2
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก มัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบ 2