ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการปิดเรียน กรณีพิเศษ ตามเอกสารที่แนบมา
ประกาศผลการออกรางวัลลุ้นโชค เพื่อสมทบทุนการศึกษานักเรียน ปี2565
ประกาสผลการสอบคัดเลือกครู ปีการศึกษา 2/2565
ประกาศโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด เรื่อง ห้ามกัญชาหรือกัญชง
ค่ายอบรมฟุตบอล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
ประกาศรับสมัครครูผู้สอน ประจำปี 2565
ขอความร่วมมือให้ ให้นักเรียนเข้ารับวัคซีน โควิด 19
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูโรงเรียนพระกุมาร ตำแหน่ง ครูภาษาต่างประเทศ
ประกาศ นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปี2565 รอบ2
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนมัทธิวประเภทผู้มีความสามารถพิเศษ (ฟุตบอล)ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (รอบที่1)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2565
ประกาศ เลื่อนการเรียนปรับพื้นฐาน ภาคฤดูร้อน ระดับ ปฐมวัย และ ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประจำปีการศึกษา 2565
กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565
ประกาศผลรางวัลบัตรลุ้นโชค ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน
แจ้งหยุดเรียนในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน
ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
แจ้งเลื่อนเปิดเรียนและกำหนดการต่าง ๆ
แจ้งเลื่อนเปิดเรียนและกำหนดการต่าง ๆ
ประกาศเลื่อนการเปิดเรียนและเปลี่ยนแปลงกำหนดการต่าง ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2564
ประกาศผลการสอบคัดเลือกศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา
เลื่อนการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนและหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เรื่อง เลื่อนวันเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน Summer Course ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2564 (ระดับมัธยมศึกษา)
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 (ระดับประถมศึกษา)