ภาพกิจกรรม
บรรยากาศเปิดภาคเรียน ที่ 1/2566
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดได้เปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566 วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566   ขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจกับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2566,14:08   อ่าน 119 ครั้ง