ภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-15.00 น. โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ได้ทำการสอบทั้ง 3 ภาค (ความรู้ ปฏิบัติ และสัมภาษณ์)
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-15.00 น. โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกครูใหม่  ประจำปีการศึกษา 2566  ได้ทำการสอบทั้ง 3 ภาค  (ความรู้  ปฏิบัติ และสัมภาษณ์)
------------->>>ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2566,22:00   อ่าน 182 ครั้ง