ภาพกิจกรรม
กิจกรรม "บุญผะเหวด" ระดับปฐมวัย
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดแผนกปฐมวัย ได้จัดโครงการสัมพันธ์ชุมชน “กิจกรรมบุญผะเหวด” ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณโดมอาคาร Saint Philip  โดยได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ศรีสมพร งามวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี  โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ประเพณีบุญผะเหวด ประเพณีของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด  
2. เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรม และร่วมอนุรักษ์สืบสานต่อไป  
3. เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ “กัณฑ์กุมาร” ซึ่งเป็นหนึ่งใน 13 กัณฑ์ ของพระเวสสันดร  
4. เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอีสานและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
คลิกดูภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2566,14:49   อ่าน 78 ครั้ง