ภาพกิจกรรม
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13.00-15.30 น. นายกิตติภูมิ อุทสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม Sanit Philip แผนกปฐมวัย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ซึ่งในปีการศึกษา 2565 นี้ จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ และโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นสนามแข่งขันรายการระดับปฐมวัย 2 รายการ คือ การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน และการแข่งขันฉีก ตัด ปะ ซึ่งจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2566 นี้ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ในครั้งนี้ และทำความเข้าใจกับคณะทำงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในลำดับต่อไป โดยมีซิสเตอร์ ดร.อรนุช หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะครู, ศึกษานิเทศก์ สพป.รอ.1, ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.รอ.1, และคณะครูที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 65 คน คลิกดูภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2566,22:08   อ่าน 171 ครั้ง