ภาพกิจกรรม
กิจกรรม การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2566 กองลูกเสือโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ณ ค่่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
กิจกรรม การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2566 กองลูกเสือโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ณ ค่่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด คลิกรูปภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2566,18:18   อ่าน 97 ครั้ง