ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 19-20 มกราคม 2565 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด แผนกมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3 ปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 480 นาย และผู้กำกับจำนวน 31 นาย โดยมีฐานจุดตรวจ/เดินทางไกล ฐานบุกเบิก/ผจญภัย และได้รับเกียรติจากบาทหลวง ดร. เชาวฤทธิ์ สาสาย เป็นประธานในกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟในการเข้าค่ายได้ฝึกฝนและเข้าร่วมกิจกรรมในการเรียนลูกเสือเนตรนารี ช่วยสร้างเสริมอดทน และมียังเพิ่มความมีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้น และเรายังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าค่ายลูกเสือมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2566,14:02   อ่าน 297 ครั้ง