ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 2/2565
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด โดยบาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์ สาสาย ผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด และประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อพิจารณารับรองข้อมูลนักเรียนในภาคเรียนที่ 2/2565 และแจ้งกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อเสนอพิจารณาปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมอื่นในปีการศึกษา 2566 พร้อมให้คำแนะนำแนวทางพัฒนาโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักบริหาร ในที่ประชุมรับทราบมติเห็นชอบและให้ดำเนินการตามที่เสนอ คลิกดูภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2565,21:33   อ่าน 61 ครั้ง