ภาพกิจกรรม
พระกุมารเกมส์ ครั้งที่ 34
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “พระกุมารเกมส์ ครั้งที่ 34” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามฟุตบอลแผนกมัธยมศึกษา ซึ่งประกอบด้วยคณะสีทั้งหมด 4 สี ได้แก่ สีเขียว, สีเหลือง, สีแดง, และสีม่วง, เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซิสเตอร์ ดร.อรนุช หอมจันทร์ ผู้อำการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนเกิดทักษะทางการกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด โดยมี บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์ สาสาย ผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี คลิกดูภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2565,21:29   อ่าน 138 ครั้ง