ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษา อนุบาล 2
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดแผนกปฐมวัย จัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 “ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ” ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาสได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในสถานที่จริง และให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกให้เด็กได้รู้จักการสังเกตและสอบถาม ซึ่งการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ในครั้งนี้ มีเด็กจำนวน 206 คน จากเด็กทั้งหมด 265 คน คลิกดูภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2565,12:12   อ่าน 23 ครั้ง