ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษา อนุบาล 1
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดแผนกปฐมวัย จัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 “ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ” ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาสได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในสถานที่จริง และให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกให้เด็กได้รู้จักการสังเกตและสอบถาม ซึ่งการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ในครั้งนี้ มีเด็กจำนวน 143 คน จากเด็กทั้งหมด 176 คน คลิกดูภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2565,12:08   อ่าน 26 ครั้ง