ภาพกิจกรรม
สรุปและทบทวนคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด โดยบาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์ สาสาย ผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั้ง 5 ฝ่าย  เข้าร่วมประชุมสรุปและทบทวนคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักบริหาร ในวันที่ 6 เมษายน 2565 และในวันที่ 7-8 เมษายน 2565 คณะผู้บริหารได้เดินทางไปร่วมประชุมและวางแผนงาน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อกำหนดและวางแผนงานในการจัดการศึกษา ในสถานการณ์ Covid -19 คลิกดูภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2565,10:52   อ่าน 358 ครั้ง