ภาพกิจกรรม
ด้วยรักและผูกพัน สานสัมพันธ์วันเกษียณ ปี 2565
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด โดยท่านบาทหลวงเชาวฤทธิ์ สาสาย ผู้จัดการโรงเรียน ได้มอบสวัสดิการขวัญกำลังให้กับครูจำนวน 3 ท่าน ที่เกษียณอายุการทำงาน อยู่ร่วมทำงานมีความสุข สร้างนักเรียนที่มีคุณค่า และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเสมอ คณะผู้บริหาร คณะครู ขอบขอบพระคุณครูทั้ง 3 ท่านด้วยความยินดียิ่ง
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2565,09:11   อ่าน 48 ครั้ง