ภาพกิจกรรม
การดำเนินการสอบ O-NET สนามสอบโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565   โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด เป็นสนามสอบ  การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NETชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  นักเรียนโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สอบ 100%   นอกจากนั้นยังมี นักเรียนจาก โรงเรียนอาเซียนศึกษา  เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ และเทศบาลวัดสระทอง มาร่วมสอบในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2565,22:16   อ่าน 403 ครั้ง