ภาพกิจกรรม
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระดับปฐมวัย
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดได้เชิญ ดร.รัติพร ภาธรธุวานนท์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย “การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ให้กับโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด แผนกปฐมวัย เพื่อเป็นแนวทางในการขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานรอบที่ 2 ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ในปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 24-25 มกราคม ณ ห้องประชุม Saint Philip โดยมีบาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์ สาสาย ผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะครูแผนกปฐมวัย ร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและแนวทางในการปลูกฝังพลังบวกเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย (คลิกดูภาพเพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2565,14:12   อ่าน 118 ครั้ง