ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันครู ปี 2565
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ได้จัดงานวันครูโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ และให้ขวัญ กำลังใจแด่ครูผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่มีความโดดเด่นด้านต่างๆ เช่น ด้านการสอน การอุทิศตนเสียสละ สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ฯลฯ รวมถึงครูอายุงาน 10,15,20,25,30,35 ปี ที่ทุ่มเทให้กับเด็กๆ ลูกศิษย์ ตลอดมา กิจกรรมที่ทรงคุณค่านี้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 17.0 0 น. ณ ห้องประชุมฟาติมา มีคณะผู้บริหารและบุคลากรครูเข้าร่วมกิจกรรม 165 คน บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี ความภูมิใจในวิชาชีพและแรงบันดาลใจของชีวิต (คลิกดูภาพเพิ่มเติม)

โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2565,14:09   อ่าน 184 ครั้ง