ภาพกิจกรรม
ตรวจคัดกรองบุคลากรในโรงเรียน
วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จัดเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 27 คน เข้าทำการตรวจเพื่อคัดกรอง บุคลากรในโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 นักการภารโรง และผู้ประกอบการขับรถรับ – ส่งนักเรียน ได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) ด้วยการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 100% และผลการตรวจเป็นลบทุกคน ไม่พบเชื้อ
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้เปิดเรียนรูปแบบ On-Site ในภาคเรียนที่ 2/2564 (คลิกดูภาพเพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2564,15:37   อ่าน 193 ครั้ง