ภาพกิจกรรม
กรมควบคุมโรคตรวจประเมินความเสี่ยง ภาคเรียนที่ 2
ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้ออกประเมินโรงเรียนเพื่อประเมินการใช้อาคารสถานที่ ในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด โดยมีบาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์ สาสาย ผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คอยให้การต้อนรับและนำเสนอมาตรการป้องกันเกี่ยวกับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา -19 (covid-19) ณ ห้องประชุมสำนักบริหาร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ตามที่ทางราชการกำหนด ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดระบบการป้องกันควบคุมโรค เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดอย่างดี (คลิกดูภาพเพิ่มเติม)

โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2564,13:57   อ่าน 196 ครั้ง