ภาพกิจกรรม
ทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับเด็ก 4-6 ปี (ระดับปฐมวัย)
ระดับปฐมวัยได้ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับเด็ก 4-6 ปี ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2564 ณ บริเวณอาคาร Saint Philip และสนามฟุตบอลแผนกมัธยมศึกษา มีอยู่ทั้งหมด 7 กิจกรรม ดังนี้
1. องค์ประกอบของร่างกายดัชนีมวลกาย (BMI) น้ำหนักและส่วนสูง
2. นั่งงอตัวไปข้างหน้า
3. ยืนกระโดดไกล
4. ลุกนั่ง 30 วินาที
5. งอแขนยกน้ำหนัก
6. วิ่งเร็ว 20 เมตร
7. วิ่งเก็บของ 2 จุด และวิ่งอ้อมหลัก
ของสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2555
(คลิกดูภาพเพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2564,16:36   อ่าน 78 ครั้ง