ภาพกิจกรรม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์ สาสาย ผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีในการกล่าวต้อนรับนายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด, ศึกษานิเทศก์, และคณะผู้ติดตาม ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม Saint Philip ระดับปฐมวัย โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน คอยให้การต้อนรับ และได้ถือโอกาสเยี่ยมชมกิจกรรมการนำเสนอผลงานต่างๆ ของนักเรียน และการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 แผนกมัธยมศึกษา พร้อมกับกล่าวชื่นชมและแนะนำให้พัฒนาต่อไป เพื่อก้าวเข้าสู่โลกในศตวรรษที่ 21 (คลิกดูภาพเพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2564,11:04   อ่าน 30 ครั้ง