ภาพกิจกรรม
กิจกรรมบุญผะเหวด ระดับปฐมวัย
ซิสเตอร์ศรีสมพร งามวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี “กิจกรรมบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ” ระดับปฐมวัย ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ณ บริเวณโดมอาคาร Saint Philip โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ประเพณีบุญผะเหวด ประเพณีของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรม และร่วมอนุรักษ์สืบสานต่อไป
3. เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ “กัณฑ์กุมาร” ซึ่งเป็นหนึ่งใน 13 กัณฑ์ ของพระเวสสันดร
4. เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอีสานและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
คลิกดูภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2564,10:39   อ่าน 47 ครั้ง