ภาพกิจกรรม
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา ศึกษาดูงาน
บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์ สาสาย ผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะครู และเด็กระดับปฐมวัย ให้การต้อนรับ ดร.วาทิตย์ ตั้งรพีเลิศ ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการโรงเรียนรพีเลิศวิทยา จังหวัดลำพูน  พร้อมด้วยคณะครู จำนวน 24 คน ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน เกี่ยวกับแนวทางการขอรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน และแลกเปลี่ยนเรียนรูปแบบกัลยาณมิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม Saint Philip ระดับปฐมวัย (คลิกดูภาพเพิ่มเติม)

โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2564,17:37   อ่าน 85 ครั้ง