ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันมาฆบูชา (ค่ายคุณธรรม) ระดับปฐมวัย
ซิสเตอร์ศรีสมพร งามวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ให้เกียรติมาเป็นประธาน “กิจกรรมวันมาฆบูชา และค่ายคุณธรรม” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณโดมอาคาร saint Philip คณะครูและเด็กแต่งกายด้วยชุดขาวปฏิบัติธรรม โดยมีจุดประสงค์ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ ได้รู้จักวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา
2. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามแก่เด็กๆ
(คลิกดูภาพเพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2564,12:10   อ่าน 91 ครั้ง