ภาพกิจกรรม
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์ สาสาย ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด พร้อมด้วยตัวแทนคณะผู้บริหารและคณะครู ได้เดินทางไปกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้ารับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน “ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา” ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 “ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562” ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 ในช่วงเช้า เวลา 07.30-12.30 พิธีซ้อมใหญ่ ณ หอประชุมคุรุสภา และเวลา 13.00 น. นักเรียน นักศึกษา ผู้แทนสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ออกเดินทางจากกระทรวงศึกษาธิการโดยรถยนต์ปรับอากาศไปยังศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พร้อมเข้าเฝ้ารับเสร็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (คลิกดูภาพเพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,17:14   อ่าน 164 ครั้ง