ภาพกิจกรรม
โครงงาน "กระดูก ดุ๊กดิ๊ก" อนุบาลปีที่ 2
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดระดับปฐมวัย สายชั้นอนุบาลปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรมโครงงาน “กระดูก ดุ๊กดิ๊ก” และกิจกรรมทัศนศึกษาการเรียนรู้นอกห้องเรียน ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม Saint Philip เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระดูก ลักษณะอวัยวะต่างๆ ที่มีกระดูก และการปฏิบัติตนให้กระดูกแข็งแรงเหมาะสมกับวัย ตามหน่วยการเรียนรู้ที่ 8 “กิจกรรมการทำโครงงาน” โดยมีแพทย์หญิงยุภัตรา ปัตถามัง  วิทยากรภายนอก และผู้ปกครองเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2/1  ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้กับเด็กๆ (คลิกดูภาพเพิ่มเติม)

โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2563,15:50   อ่าน 19 ครั้ง