ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงาน "การบริหารจัดการที่ประสบผลสำเร็จ"
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.30 น. บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์ สาสาย ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และให้เกียรติบรรยายเกี่ยวกับ หัวข้อ “การบริหารจัดการที่ประสบผลสำเร็จ ดีเลิศ ด้านการบริหารการศึกษา” การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง กลุ่ม P13 จากทั่วประเทศจำนวน 15 ท่าน ณ ห้องประชุม Saint Philip ระดับปฐมวัย (คลิกดูภาพเพิ่มเติม)

โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,16:57   อ่าน 24 ครั้ง