ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษาและการเรียนรู้นอกห้องเรียน อนุบาลปีที่ 1
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดระดับปฐมวัย สายชั้นอนุบาลปีที่ 1 ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและการเรียนรู้นอกห้องเรียน (ตามสถานการณ์ และมาตรการผ่อนคลายโควิด 19 ระยะที่ 4) เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่อง “สัตว์น้ำใต้ท้องทะเล” ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม Saint Philip ระดับปฐมวัย (คลิกดูภาพเพิ่มเติม)

โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,13:33   อ่าน 27 ครั้ง