ภาพกิจกรรม
โครงงาน "ข้าว" อนุบาลปีที่ 1
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดระดับปฐมวัย สายชั้นอนุบาลปีที่ 1 ได้จัดกิจกรรมโครงงาน “ข้าว” ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม Saint Philip  เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นข้าว และเมล็ดข้าว ตามหน่วยการเรียนรู้ที่ 8 “กิจกรรมการทำโครงงาน” โดยมีคุณตาภูวิศ  สิมโอฬาร  วิทยากรภายนอก  ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้กับเด็กๆ (คลิกดูภาพเพิ่มเติม)

โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,12:37   อ่าน 26 ครั้ง