ภาพกิจกรรม
พิธีมอบวุฒิบัตร
ซิสเตอร์ ดร.อรนุช  หอมจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี รับวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุมฟาติมา แผนกมัธยมศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นี้ มีเด็กที่จบหลักสูตรระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวนทั้งหมด 235 คน  โดยมีคณะครู และผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดี กับบัณฑิตน้อยที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย (คลิกดูภาพเพิ่มเติม)

โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2563,12:24   อ่าน 291 ครั้ง