ภาพกิจกรรม
ค่ายคุณธรรม โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ แผนกปฐมวัย
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดแผนกปฐมวัย ได้จัดกิจกรรม “ค่ายคุณธรรม” ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ณ อาคาร Saint Philip แผนกปฐมวัย ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ซิสเตอร์ศรีสมพร งามวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ในการเปิดกิจกรรม “ค่ายคุณธรรม” โดยมีฐานกิจกรรมทั้งหมด 3 ฐาน คือ ฐานที่ 1 ฝึกระเบียบแถว (ทหารน้อย) ฐานที่ 2 โตไปไม่โกง (การเล่นเกม และเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเพลง) ฐานที่ 3 บรรเทาป้องกันอัคคีภัย (การสาธิตการใช้เครื่องดับเพลิงเบื้องต้น) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กในระดับปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้น ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียนและที่บ้าน การอพยพหนีไฟ โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์บรรเทาสาธารณภัย อบต.รอบเมือง และเจ้าหน้าที่จากศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มาเป็นผู้ให้ความรู้แก่เด็กและคณะครู ในการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น (คลิกดูภาพเพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2562,16:21   อ่าน 118 ครั้ง