ภาพกิจกรรม
การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้นำชุมชน และตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด คอยให้การต้อนรับ “คณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา (ขนาดใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ณ หอประชุมอาคาร Saint Philip แผนกปฐมวัย เพื่อตรวจและติดตามร่องรอยเอกสาร และผลการปฏิบัติงาน (คลิกดูภาพเพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2562,20:57   อ่าน 51 ครั้ง