ภาพกิจกรรม
วันวิทยาศาสตร์แผนกปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดแผนกปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ลานอเนกประสงค์อาคาร Saint Philip ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ศรีสมพร งามวงค์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คือ
1. เพื่อเป็นการราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
2. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนของชาติเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เพื่อบริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ครู นักเรียน และบุคลากรที่สนใจ
4. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
(คลิกดูภาพเพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2562,09:59   อ่าน 36 ครั้ง