ภาพกิจกรรม
มหกรรม
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดแผนกปฐมวัย  ได้ร่วมกันจัดบูธและแสดงผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านครู/ผู้ดูแลจัดประสบการณ์เรียนรู้ การเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยการใช้เพลง  เกม  และบทบาทสมมติ  เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในยุค Thailand 4.0 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562  โดยมีนายวันชัย คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "เปิดบ้านปฐมวัย สู่เด็กไทย 4.0" มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับคณะผู้บริหารสถานศึกษา และได้ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดร้อยเอ็ด การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย  ซึ่งโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดแผนกปฐมวัยได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม  และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมการแสดงผลงานระดับภาค 12 และระดับประเทศต่อไป ในวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ รัชดา กรุงเทพมหานคร (คลิกดูภาพเพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2562,11:46   อ่าน 140 ครั้ง