ภาพกิจกรรม
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  ได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่หอประชุมอเนกประสงค์  ระดับประถมศึกษา  ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม  2562  ได้รับเกียรติจาก บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์  สาสาย  ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน  เป็นประธานในพิธี  พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร  คณะครู  และมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,500 คน  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  ที่สนับสนุนกิจกรรมที่ดีมีคุณค่า  และปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้เด็กมาตลอด
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2562,11:03   อ่าน 106 ครั้ง