ภาพกิจกรรม
โครงงาน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ระดับปฐมวัย สายชั้นอนุบาลปีที่ 1 ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงาน “ข้าว” เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วิธีการนำข้าวมาแปรรูป เช่น การทำข้าวปุ้น  การทำข้าวแต๋น  การทำข้าวจี่ โดยมีคุณตาภูวิช  สิมโอฬาร และคุณแม่นีรนุช ทองนุช  จากอําเภอจตุรพักตรพิมาน  เป็นวิทยากรรับเชิญ  และได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับต้นกำเนิดของข้าวมาจากที่ไหน ข้าวแต่ละชนิดมีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไร (คลิกดูภาพเพิ่มเติม)

โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2562,11:14   อ่าน 211 ครั้ง