ภาพกิจกรรม
วันที่ ๑ กรกฏาคม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ ๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นำโดยคุณครูเอกรัฐ พิศดู และครูมานิตย์ สัตนาโค ได้นำนักเรียนลูกเสือของโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  เข้าร่วมพิธีเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี๒๕๖๒ ณ บึงพลาญชัย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการเปิดพิธี
บรรยากาศในงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2562,16:15   อ่าน 144 ครั้ง