ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์
วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด (ศูนย์คาทอลิกร้อยเอ็ด 23) เป็นศูนย์การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุม Saint Philip โดยมีโรงเรียนในเครือคาทอลิกทั้งหมด 4 โรงเรียน คือ พระกุมารร้อยเอ็ด, พระกุมารมหาสารคาม, พระกุมารศึกษา, และพระกุมารสุรินทร์ เข้ารับการอบรมผ่านระบบทางไกลในครั้งนี้ด้วย (คลิกดูภาพเพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2562,16:34   อ่าน 98 ครั้ง