ภาพกิจกรรม
"รดน้ำดำหัว สืบสานสงกรานต์ไทย" ระดับปฐมวัย ประจำปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 09.20-12.00 น. โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ระดับปฐมวัยได้จัดกิจกรรม "รดน้ำดำหัว สืนสานสงกรานต์ไทย” โดยคณะครูและนักเรียนแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุค มีกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหาร ครูผู้อาวุโส เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยมีบาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์ สาสาย ผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด และซิสเตอร์อัจฉราวดี ใสสว่าง แม่อธิการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เพื่อให้คณะครู นักเรียน ได้รดน้ำขอพรแสดงความกตัญญูกตเวที โดยผู้น้อยจะขอขมาลาโทษที่อาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ พร้อมทั้งขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวตลอดไป (คลิกดูภาพเพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2562,12:29   อ่าน 139 ครั้ง