ภาพกิจกรรม
มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ได้จัดทำต้นดอกเงินเข้าร่วมแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2562 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีบุญผะเหวดเป็นประเพณีที่ชาวอีสานนับถือ สืบทอดกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาหลายร้อยปี (คลิกดูภาพเพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2562,12:19   อ่าน 117 ครั้ง