ภาพกิจกรรม
ประเมินพัฒนาการจบหลักสูตร อนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ระดับปฐมวัยได้จัดกิจกรรมประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน การจบหลักสูตรปฐมวัย ระดับอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 296 คน โดยท่าน ศน.วารีรัตน์ ทวยสอน และคณะ 2 ท่าน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ออกมาเยี่ยมชมการประเมินและทดสอบพัฒนาการของเด็กๆ ในครั้งนี้ด้วย (คลิกดูภาพเพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2562,15:59   อ่าน 197 ครั้ง